torsdag 29 januari 2015

Läsbro

Idag koncenterade vi oss på tre viktiga kunskapsmål för svenska i åk 3:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
I texten kan eleven använda stor bokstav och punkt. 
De berättande texterna har en tydlig inledning, handling och avslutning. 

Detta tränade vi genom att skriva en egen berättelse. Vi planerade vårt arbete genom att använda oss av en bro. Vid brons början skriver vi kortfattat om vad som händer i början, vilka karaktärer det handlar om och vad de gör. Därefter flyttar vi oss till mitten av bron där handlingen berättas. Där uppstår ett hinder som följs av en lösning i slutet av bron. 

onsdag 28 januari 2015

Soltimme

Idag har vi pratat om hur en mobbningssituation kan se ut. Vi använde bilden till att prata om de olika rollerna som kan ingå i en mobbningssituation. Därefter funderade vi på hur de olika personerna känner sig i situationen och vad som kan ha hänt. Till sist diskuterade vi om olika förslag på en lösning. Många kloka tankar kom upp! Detta är ett återkommande ämne i vårt Olweusarbete.

Ord ord ord

Vi läser just nu kap. 9 i Nyckeln till skatten: Köttbullar och makaroner. När vi läser enskilt, högt eller i par har det blivit en rutin att vi uppmärksammar nya/svåra ord som vi sedan pratar om tillsammans. Ibland skriver vi i skrivhäftet, ibland på tavlan och ibland säger man pip under högläsningen så att ordet kan förklaras direkt. Utan att vi tänker på det är vi detektiver varje gång vi läser! Vi har också en arbetsgången för hur vi arbetar med veckans ord. Mer om det berättar vi senare! 

tisdag 27 januari 2015

Se upp i backen!

Hej! Här är ett kort filmklipp från igår när vi åkte i backen! 

fredag 23 januari 2015

Förmågan att föra resonemang


 
Vi har idag fokuserat på att utveckla vår begreppsförmåga och resonemangsförmåga i matematik. Talgåtor har vi gjort som rutinuppgifter många gånger tidigare. Det brukar gå ganska snabbt att utesluta olika alternativ i gåtan och man ser utifrån det vilket svarsalternativ i talgåtan som är det som efterfrågas. Idag var uppgiften att berätta om varför de tre alternativen som var felaktiga var just felaktiga. När vi uttrycker det med hela meningar tränar vi på att resonera och förklara hur det går till. Vi får samtidigt en rimlig förklaring till det korrekta svarsalternativet. 
Begrepp som siffersumma, tusentalssiffran, jämnt och udda tal är begrepp som vi måste måste förstå helt säkert när vi utför talgåtan. 

torsdag 22 januari 2015

Naturhistoriska museet

Hejsan!

Vi hade en mycket trevlig och givande dag på Naturhistoriska museet idag! Vi tittade på utställningen Den mänskliga resan där vi svarade på frågor som handlade om människans utveckling.  Innan vi åkte hem åt vi vår lunch i matsäcksrummet! Tyvärr hann vi inte gå runt och titta på alla utställningar, så ett besök i på museet kan verkligen rekommenderas. Alla tyckte att det var spännande och intressant!måndag 19 januari 2015

Matematik

Idag har vi ägnat förmiddagen åt att prata om siffrornas värde i olika tal, beroende på vilken plats de har. Vi har också pratat om skillnaden mellan siffra och tal och konstaterat att vi kan göra oändligt många tal av våra tio siffror:-) 

När vi pratar om dessa saker i matematiken tränar vi samtidigt på vår begreppsliga förmåga. 

Tal: 351. 3 är värd 300, 5 är värd 50 och 1 är värd 1. 

Vi slog tärningar och gjorde olika tresiffriga tal samt placerade talen på en tallinje i rätt ordning! 

fredag 16 januari 2015

Yeopardy

Idag spelade vi Yeopardy där vi tränade på de fyra räknesätten. Eleverna ställde frågan och jag svarade. I det här fallet var mitt svar alltid 16, så uppgiften var att ställa så många olika frågor som möjligt där svaret var 16. Det kunde vara frågor utifrån addition, subtraktion, multiplikation och division. Därefter gjorde alla en egen liknande uppgift på ett arbetsblad.

tisdag 13 januari 2015

BerättelsekartaI Nyckeln till skatten tränade vi under förra veckan på att sammanfatta det vi läst genom att fylla i en berättelsekarta. Där beskriver vi karaktärerna, miljön, problem samt lösning. Först gjorde vi detta gemensamt och därefter har eleverna gjort en egen berättelsekarta utifrån ett nytt kapitel. Idag läste vi tyst i våra nya biblioteksböcker som vi sedan sammanfattade på detta sätt. Detta berättade vi även om muntligt för varandra. Det blev givande diskussioner och många blev inspirerade till att läsa varandras böcker. På samma sätt kommer elevernas läxa att se ut nästa vecka, be dem då gärna berätta muntligt först utifrån de fyra rutorna i berättelsekartan. 

torsdag 8 januari 2015

Välkommen år 2015

Vi välkomnar det nya året genom att tillverka fina nyårsraketer! I dessa har vi skrivit om våra tankar och förväntningar på det kommande året. Vad vill vi lära oss/utveckla? Hur önskar vi att året kommer bli? Hur kan jag göra mitt år 2015 så bra som möjligt? Vilka viktiga händelser kommer inträffa? Etc. Vi har blickat framåt över året för att tänka oss in i hur året kommer se ut. 
Idag har vi ock repeterat multiplikationstabellerna 5, 10 , 4 och 2. Imorgon fortsätter vi med 3 och 6. Nya uppdrag i nomp finns med dessa uppgifter, dessa nöter vi i skolan men om man vill får man gärna träna extra hemma. 
Vi påbörjade också det nya året med att SOL-timme. I par argumenterade vi om vi vill återinföra rastkompisar ibland eller om vi inte vill återinföra rastkompisar. Vi utgick från ett påstående och tränade på argumentera med hjälp av stödfraserna:

För det första....
För det andra....
Dessutom....
Därför tycker jag/ tycker inte jag att man ska ha rastkompisar ibland. 
Inget beslut fattades men de flesta var positiva till att ha en rastkompis någon gång då och då.