torsdag 8 januari 2015

Välkommen år 2015

Vi välkomnar det nya året genom att tillverka fina nyårsraketer! I dessa har vi skrivit om våra tankar och förväntningar på det kommande året. Vad vill vi lära oss/utveckla? Hur önskar vi att året kommer bli? Hur kan jag göra mitt år 2015 så bra som möjligt? Vilka viktiga händelser kommer inträffa? Etc. Vi har blickat framåt över året för att tänka oss in i hur året kommer se ut. 
Idag har vi ock repeterat multiplikationstabellerna 5, 10 , 4 och 2. Imorgon fortsätter vi med 3 och 6. Nya uppdrag i nomp finns med dessa uppgifter, dessa nöter vi i skolan men om man vill får man gärna träna extra hemma. 
Vi påbörjade också det nya året med att SOL-timme. I par argumenterade vi om vi vill återinföra rastkompisar ibland eller om vi inte vill återinföra rastkompisar. Vi utgick från ett påstående och tränade på argumentera med hjälp av stödfraserna:

För det första....
För det andra....
Dessutom....
Därför tycker jag/ tycker inte jag att man ska ha rastkompisar ibland. 
Inget beslut fattades men de flesta var positiva till att ha en rastkompis någon gång då och då. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar