måndag 19 januari 2015

Matematik

Idag har vi ägnat förmiddagen åt att prata om siffrornas värde i olika tal, beroende på vilken plats de har. Vi har också pratat om skillnaden mellan siffra och tal och konstaterat att vi kan göra oändligt många tal av våra tio siffror:-) 

När vi pratar om dessa saker i matematiken tränar vi samtidigt på vår begreppsliga förmåga. 

Tal: 351. 3 är värd 300, 5 är värd 50 och 1 är värd 1. 

Vi slog tärningar och gjorde olika tresiffriga tal samt placerade talen på en tallinje i rätt ordning! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar