torsdag 29 januari 2015

Läsbro

Idag koncenterade vi oss på tre viktiga kunskapsmål för svenska i åk 3:

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil.
I texten kan eleven använda stor bokstav och punkt. 
De berättande texterna har en tydlig inledning, handling och avslutning. 

Detta tränade vi genom att skriva en egen berättelse. Vi planerade vårt arbete genom att använda oss av en bro. Vid brons början skriver vi kortfattat om vad som händer i början, vilka karaktärer det handlar om och vad de gör. Därefter flyttar vi oss till mitten av bron där handlingen berättas. Där uppstår ett hinder som följs av en lösning i slutet av bron. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar