tisdag 22 oktober 2013

Tisdag 22/10

Idag har vi jobbat mycket med matematik! Vi har tränat på en ny strategi när vi adderar tal till nio. När vi räknar 9+3 tänker vi att vi tar en från 3 och räknar istället 10+2. Detta har vi byggt med hjälp av talblock men även i samlingen med hjälp av oss själva. Vi pratar också om likhetstecknets betydelse, att på båda sidorna om likhetstecknet ska det vara lika mycket.

fredag 18 oktober 2013

Veckobrev v. 42

Hejsan!

Det har varit en intensiv vecka där vi hunnit med en hel del! I början av veckan öppnade vi upp det första kapitlet i våra nya matteböcker. Det handlar om det som vi tränat på den sista tiden, att träna på dubblor och nästan dubblor. Det handlar om talen 10-20 och talkamrater inom det talområdet. För de flesta är det inte så svårt att räkna ut addition upp till 20 men subtraktion är desto svårare! Vi tränar mycket på att förstå talkamraterna och att addition och subtraktion hänger ihop. Om man vet att 6+7=13 så är 13-7=6. Det är sådant ni kan prata om hemma, räkna både addition och subtraktion när ni tränar liknande uppgifter! Många vill gärna ta till fingrarna innan man tänker på att man kan använda någon av de strategier som vi tränat så mycket på. Strategierna är jätteviktig för att huvudräkningen ska bli automatiserad. Eleverna tyckte att det var roligt med de nya fina böckerna!

Även denna vecka gjorde vi ett uppehåll från "Trollkarlen". Istället skrev vi egna böcker utifrån yrket polis eller brandman. Vi läste fakta om yrkena i böcker, tittade på film och förde diskussioner kring yrkena. Därefter påbörjade de att skriva böckerna på Ipaden i ett anpassat program där man enkelt kan lägga in bilder, text och ljud. Detta kommer vi att fortsätta med nästa vecka med!

Vi har pratat om temperaturskalan Celcius och gjort egna termometrar som vi kommer att använda när vi gör väderobservationer under nästa vecka.
Under fredagen var det dags att delta i det forskningsprojekt från Karolinska institutet som vi meddelat er om tidigare. I halvklass gjorde eleverna matematikuppgifter på Ipads en och en. Eleverna tyckte att det var roligt men också lite svårt.

Vi avslutade fredagen med att ha "klassens timme" då man fick visa upp något för klassen, tex en sak eller ett uppträdande. Det var jätteroligt att så många ville visa upp egna saker eller bilder, några valde också att visa upp ett sång- och dansnummer samt en teater. Klassens timme återkommer då och då som en del av vårt SOL-arbete.

Nästa vecka kommer vi att jobba klart med arbete som inte är färdigt. Vi kommer att avsluta vårt fågelarbete och våra böcker om yrken. Därefter tar vi höstlov!

Nästa vecka:

Måndag: Läsläxa lämnas ut. Matteläxa: Färdighetsträning med fokus på subtraktion.
Tisdag: Idrott
Fredag: Läsläxa lämnas in. Litet mattetest!

Vi önskar er en trevlig helg!

//Camilla och Shirin

fredag 11 oktober 2013

Veckobrev v. 41Hej på er! 
Under veckan har vi påbörjat arbete med vokaler. Vi har ett hus som vokalerna flyttar in i. Beroende på om det låter långt eller kort när man läser vokalen så vet man om vokalen bor på över- eller undervåningen. Den första vokalen som flyttade in var Aa. Vi skrev ner olika ord och lyssnade på hur Aa lät. Vi provade också med våra namn. I matten har vi nu börjat jobba i nya boken 2A. I det första kapitlet handlar det om repetitioner av talraden men också om talkamraterna 10-20. I veckan har vi också tränat extra på dubblorna, jättebra att ni även tränat hemma! Många kunde dem som ett rinnande vatten! Just 7+7, 8+8 och 9+9 är de som fortfarande kan vara lite svåra så det kan ni alltid traggla lite extra hemma. Nästa vecka går vi vidare med att träna "nästan dubblor". Det innebär dubblor plus en: 5+6, 6+7, 7+8 osv. Är man säker på dubblorna så kan man snabbt räkna ut vad en mer blir. 
Vårt fågeltema fortsätter för fullt! Vi har lärt oss om svanen och om örnen. Bland annat fick vi följa med en örn ut på en flygtur, det var spännande. Vi såg en film där en örn hade en kamera på sig. När vi skriver faktatexter använder vi oss av en tankekarta innan för att påminna oss om vad som behöver finnas med i en text om fåglar exempelvis. Utifrån den skriver man sin text och därefter checkar man av med en checklista att man fått med det viktigaste: Fågelns utseende, föda, häckning, och var den lever. Detta är ett jättebra stöd när eleverna skriver sina texter eftersom man då kan vara säker på att man fått med det man behöver berätta. Alla elevernas texter hänger på väggen i mappar på klassrumsväggen. Ta gärna en titt när ni har vägarna förbi! 
Under fredagen gick vi ut och gjorde små korgar av lönnlöv. Några tänkte ha dem att lägga fågelmat i och några valde att ha dem till sina sudd och pennor. 


Nästa vecka: 
Måndag: Läsläxa delas ut. Matte: Nästan dubblor delas ut. Träna som förra veckan.
Tisdag: Idrottskläder
Fredag: Läsläxa lämnas in.

Vi önskar er en trevlig helg!

Camilla och Shirin

fredag 4 oktober 2013

Veckobrev v. 40

Hej på er!

Det har varit en solig och varm vecka! Man känner sig helt klart piggare när solen tittar fram särskilt nu när vi går mot allt mörkare tider.

I matten har vi storleksordnat tal och jobbat med talraden. Vi har också repeterat former och jobbat med 100-rutan: Att räkna ut tal och sätta in dem på rätt plats i en ruta med talen 0-100. Under fredagen gick vi igenom stolproblemet som eleverna haft i läxa veckan innan. Vi tittade på olika lösningar och pratade framförallt om hur man kan visa hur man tänker när man löser en uppgift.


I samband med att man får en man får en ny läsläxa pratar vi om de böcker som vi har läst veckan innan. Den här veckan frågade eleverna varandra om böcker genom att ställa sk. På ytan-frågor. Genom att ställa frågor till varandra om böcker som man har läst så uppstår en djupare diskussion om vad man har läst. Då får vi möjligheten att tänka till lite extra kring böckerna. Fortsätt att läsa varje dag, det räcker inte med att läsa boken en eller två gånger. För att få en djupare förståelse för bokens innehåll är det viktigt att man läser den många gånger!

Vårt fågelprojekt pågår för fullt! I torsdags var vi ute och tittade på fåglar. Man kan tro att det är fel årstid för fågelskådning men faktum är att vi såg både fågelbon och flera olika sorters fåglar såsom duvor, skator och en och annan småfågel som vi inte lyckades artbestämma. Vi lyssnade också efter fågelläten! När vi kom tillbaka fördjupade vi oss om Rödhaken och skrev en faktatext om den!

Under nästa vecka är det en annan läsläxa för att variera oss lite. Ni kommer också att få träna på "dubblorna" tillsammans med era barn. (5+5, 6+6 mfl.) Uppgift delas ut på tisdag.

Nästa vecka: 
Måndag: Studiedag, fritids öppet.
Tisdag: Idrottskläder, läxor delas ut.
Fredag: Läxorna lämnas in.

Vi önskar er en trevlig helg!

Camilla och Shirin

onsdag 2 oktober 2013

Onsdag den 2/10

Idag har vi skrivit kapitel 4 i trollkarlen! Allas berättelser hänger uppsatta på väggen i skrivparens plastfickor. Där kan man läsa och inspireras av varandras berättelser! Efter att man skrivit sitt kapitel läser man det tillsammans och checkar av att man använt stor bokstav, punkt och mellanrum på rätt ställen. Vi ser också till att allt som ska finnas med i texten finns med. Just nu tränar vi också på att utveckla meningarna till att bli mer beskrivande. Senare under veckan målar man en passande bild till kapitlet som sedan sätts upp på väggen!