fredag 23 januari 2015

Förmågan att föra resonemang


 
Vi har idag fokuserat på att utveckla vår begreppsförmåga och resonemangsförmåga i matematik. Talgåtor har vi gjort som rutinuppgifter många gånger tidigare. Det brukar gå ganska snabbt att utesluta olika alternativ i gåtan och man ser utifrån det vilket svarsalternativ i talgåtan som är det som efterfrågas. Idag var uppgiften att berätta om varför de tre alternativen som var felaktiga var just felaktiga. När vi uttrycker det med hela meningar tränar vi på att resonera och förklara hur det går till. Vi får samtidigt en rimlig förklaring till det korrekta svarsalternativet. 
Begrepp som siffersumma, tusentalssiffran, jämnt och udda tal är begrepp som vi måste måste förstå helt säkert när vi utför talgåtan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar