onsdag 10 februari 2016

Engelskaläxa till v.7


Write a poem for next week, Monday 150216

Gå in på google classroom, tryck på plustecknet,

skriv in kurskod: v0sc83

döp dokumentet till "Poem + ditt namn" t ex Poem Helena


Write the Poem about:

the teacher
the weather
pets
friend/ friendship
the family
love
country
food
sports
fruits
flowers
things you dislike
instruments
heaven and hell
toys

Skriv minst 2 och max 10 verser.


Du får göra vilken form av dikt som du vill, med eller utan rim, här kommer ett förslag på kedjedikt - sista ordet upprepas på nästa rad.
an example:

I love butterflies
butterflies are beautiful
beautiful as you
you are my best friend

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar