måndag 2 februari 2015

Vi skriver inbjudningar till elevledda utvecklingssamtal

Eleverna ser fram emot samtalen nästa vecka!  Vi gör fina inbjudningar med information om tid och plats. Det är en viktig stund för barnen när de får sitta med sina inbjudna föräldrar i lugn och ro och berätta om sin skolsituation och om sitt lärande. Man kan tycka att vi upprepar samma sak varje gång eftersom vi utför samtalen på liknande sätt varje termin. Faktum är att eleverna blir tryggare i hur de ska presentera samt blir ännu bättre på att förstå var de befinner sig och var de är på väg. Detta möte med er är viktigt och betyder mycket för eleverna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar