torsdag 28 april 2016

Svenskaläxa till v.19 - men läsning i valfri bok gäller v.18

Läsa och skriva till tors 12/5


Obs! Notera att du inte har läsläxa i Sketna Gertrud till vecka 18 men det är viktigt att du läser i en annan bok 20 min varje dag!
Läsläxa är "Sketna Gertrud", som är en historisk berättelse om en verklig person som levde i Stockholm under Medeltiden. Jag har valt boken för att innehållet är spännande och enligt forskningen ger det god läsutveckling att diskutera gemensamt lästa texter i grupp.

Jag vill fortsatt att du gör en skrivläxa.

Denna gång handlar det om 3 olika frågor - fråga på ytan, fråga under ytan och fråga på djupet i skattkistan. Dessa begrepp arbetade ni med i årskurs 3. Jag kommer repetera dem nästa vecka.

ytan - En fråga som går att hitta svaret i texten.
under ytan - En fråga som handlar om mellan raderna information.
på djupet - En fråga som handlar om en fundering du har kring innehållet i texten. (Det kanske inte ens finns något svar).skriv frågorna på ett papper och ta med till lektionen på torsdag 12/5.

Läs s.83-107 
Läs högt flera gånger så att du kan läsa texten utan att staka dig.
Läxan ska vara färdig och klar till tors 12/5.  OBS! Kom ihåg att ta med ditt papper!Njut av din lässtund!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar