torsdag 7 april 2016

Svenskaläxa till v.15

Läsa och skriva till tors 14/4

Ny läsläxa kommer att vara den gemensamma boken om "Sketna Gertrud", som är en historisk berättelse om en verklig person som levde i Stockholm under Medeltiden. Jag har valt boken för att innehållet är spännande och enligt forskningen ger det god läsutveckling att diskutera gemensamt lästa texter i grupp.

Jag vill fortsatt att du gör en skrivläxa varje vecka - stjärnläsaren - till det som du läser. Det är bra för ditt ordförråd att du verkligen skriver upp 3 ord och tar reda på dess betydelse. 

Läs s.11-26 (läs inte längre är du snäll. Läs mer i en annan bok om du är lässugen)
Läs högt flera gånger så att du kan läsa texten utan att staka dig.
Läxan ska vara färdig och klar till tors 14/4.  OBS! Kom ihåg att ta med ditt papper!

 Papperskopior hänger i klassrummet i en röd plastficka. Kom ihåg att ta med dig en hem. Vill du hellre göra den digitalt och sedan maila mig. Här är länken:

 Läslogg Stjärnläsare
ps det går inte att skriva i mallen men kopiera texten i uppgiften och skriv digitalt på "nästa" papper.


synonymordbok

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar