onsdag 25 november 2015

Matematik och matematikläxa!

Planering, tankar och idéer om matematiken i 4A

Läxan till förra veckan var ett häfte med uppställning. Vi har arbetat en hel del med metoden uppställning subtraktion. Detta har fått ta lite extra tid för att förebygga vanliga fel som är vanliga inom uppställning subtraktion.

Nomp.se, det ligger nu en större läxa i nomp som inte behöver vara klar förrän nästa fredag, 4/12. Det är en del olika övningar, en del textuppgifter och en del talmönster. Blanda gärna mellan de olika övningarna och sprid ut tillfällena under denna och nästkommande vecka.

I veckan har eleverna fått träffa Knatte, Fnatte och Tjatte som gör en massa "fel" när de räknar med uppställning, de har fått lista ut vad de har gjort och sedan tala om vad man skulle gjort istället.
Nästa vecka träffar vi dem igen och nu har de tagit sig an uppställning med tusental.

Måndagar kommer framöver att handla om problemlösning och diskussioner i par.
Vi kommer att arbeta utifrån en av Skolverkets strukturer i mattelyftet (en satsning på kompetensutveckling inom matte).  Strukturen är att först fundera över problemet själv (STA), sedan förklara hur man tänkt parvis (DIP), sedan diskussion i helgrupp sammanfattning och reflektion av lösningen på problemet

För att underlätta för matematiksamtal har vi bytt platser på eleverna samt möblerat så att de fysiskt sitter i olika grupper och diskussionspar samt att de kan diskutera inom gruppen.
Under problemlösningslektionerna på måndagar är vi två lärare, Helena och Carolina, och vi kommer att dela på gruppen i olika konstellationer utefter vår planering inför passet.

Fram tills nu har vi arbetat mycket i boken, arbetat med metoder, fokuserat på hur vi kan skapa arbetsro. Nu tar vi ett steg vidare att samtala matematik och bibehålla arbetsro. Att prata matematik och ta hjälp av varandra är alltid tillåtet så länge man anpassar rösten samt håller sig till ämnet.

För att stämma av kunskaperna kommer vi att stämma av kapitlet och ni kommer att se uppdaterade uppgifter i Unikum, räknar med att göra detta under nästa vecka.

/ Carolina Öystilä, (matematiklärare 4A) och Helena


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar