fredag 6 september 2013

Veckobrev v. 36

Hej på er!

Ytterligare en varm och solig vecka har vi haft! Vi passar på att njuta av det vackra vädret så länge det går. 

Igår fotograferade vi oss! Det hela gick väldigt smidigt och skoldagen kunde fortsätta som vanligt efter en timme. Under veckan har vi gjort ett par övningar med Ipaden. Vi gjorde en enkel skrivövning där vi prövade att skriva i ett program som med en röst talar om vad man har skrivit efter varje mening. Många tyckte att det var enklare att skriva på Ipaden! Vi har också gått in i Unikum och utvärderat våra mål som vi skrev i början av vårterminen. Vi reflekterade över hur vi lyckats uppnå de mål som sattes upp och skrev en kommentar om det. Eleverna fick också träna på att hålla sitt utvecklingssamtal, något som alla ser fram emot till nästa vecka! I matematiken har vi jobbat med tiotal och ental samt skrivit räknehändelser. Vi började med att hitta på en räknehändelse som vi berättade för varandra och sedan skrev vi ner den. När vi skriver räknehändelser tränar vi på att förstå sambandet mellan de matematiska symbolerna och vad dessa praktiskt kan betyda. Vi har också introducerat räknesättet division och prövat på att dela upp ett antal läskflaskor mellan ett antal barn (se gärna tidigare blogginlägg). Även detta har vi skrivit och ritat om. När vi går igenom läsläxan på fredagar läser eleverna i sina respektive läsgrupper. Barnen bearbetade sina läsläxor genom att svara på frågor om det vi läst. Vi letade svar som man kan hitta i texten, dvs utifrån vad vi kallar "på ytan-frågor". Alltså svar som man kan se direkt i texten. Det handlar t.ex om vem boken handlar om, vad boken handlar om och var den utspelar sig. Detta kommer vi att träna på varje gång vi bearbetar läsläxan. Så småningom kommer vi att fördjupa oss i detta arbetssätt genom att svara på andra typer av frågor, frågor som syftar till svar under ytan. Alltså svar som man inte kan se direkt i texten. Mer information kommer då det närmar sig!
Förövrigt vill vi också passa på att nämna att det är ett otroligt trevligt klimat i klassen! Barnen visar stor arbetsglädje. På många sätt visar de att de blivit lite större, särskilt när det gäller arbetsro men också när det gäller att visa hänsyn och ansvarstagande. Flera vuxna har berömt 2A i olika situationer under veckan. Det känns jätteroligt att vi har det klimatet i klassen och hoppas förstås att det fortsätter så! Under nästa vecka fortsätter vi med läsläxan som vanligt. Ni kommer också att få hem en uppgift som handlar om varför det är viktigt att kunna nödnumret 112. Vi kommer att påbörja arbetsområde "Yrken och samhällsfunktioner". Se alltså hemuppgift som medföljer läsläxan på måndag.

Nästa vecka: Samtalsvecka! Under förmiddagarna fram till 10.00 ansvarar Shirin, Pernilla (slöjd) och Micke W för undervisningen. Samling som vanligt 8.10. i klassrummet eller på fritids.

Måndag: Läsläxa samt hemuppgift inför "yrken och samhällsfunktioner".
Tisdag: Idrott
Fredag: Läsläxa och hemuppgift lämnas in.

Skoljoggen! Se tidigare utskick om eftermiddagens skoljogg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar