fredag 30 augusti 2013

Veckobrev v. 35

Hej!

Tack för ett mycket trevligt föräldramöte! Jättebra att så många kunde delta! Jag tyckte att vi fick en givande och intressant diskussion om hur vi kan tänka kring utformandet av läxor och hemuppgifter. Tillsvidare kommer barnen att få hem sin läsläxa på måndagar precis som tidigare. Vi har haft en fantastisk andra skolvecka och man märker nu när vi gjort allting en gång så börjar vi bli varma i kläderna. Vi vet var vi ska vara vid vilken tid, och vi vet vilken väg vi ska ta och vilken grupp vi tillhör. Det är mycket att hålla reda på i början!

I början av veckan gjorde vi ett litet mattetest som man gör inför varje nytt läsår. Detta för att se hur elevernas kunskaper är i matematik och därav hur vi kan påbörja vårt arbete! Testet handlar om sådant som vi kommer att fortsätta arbeta med under året. I slutet av tvåan gör vi samma test igen för att se elevernas utveckling under det gånga året. Det som vi direkt såg att vi behöver träna på är att skriva räknehändelser, alltså kunna berätta en händelse utifrån tex. 3+2=5. Tex. Det var en gång tre fåglar som satt i ett träd. Efter en stund kom två fåglar och satte sig i trädet. I trädet satt tillsammans fem fåglar. Räknehändelser kan skrivas och berättas på många olika sätt! Vi behöver också repetera en hel del när det gäller 10-kamrater, tallinjen, matematiska begrepp samt tiotal och ental. Den här veckan har många i klassen intygat att matematik är det bästa ämnet, så jag hoppas och tror att vi har de bästa förutsättningarna för att lära oss mycket matematik under året!

Idag har vi haft engelska! Vi tittade på de ord som vi kunde i början av ettan i engelska och skrev samtidigt ner många ord som vi kan nu. Det visade att många lärt sig en hel del fraser under sommaren. Vi repeterade också färgerna på engelska samt lyssnade på vår rainbow song.

Nästa vecka: 
Måndag: Läsläxa lämnas ut
Tisdag: Idrottskläder
Torsdag: Skolfoto 8.10
Fredag: Läxan lämnas in

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar